Od 2013 r. w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie określają datę ważności na maksymalnie 15 lat. Obecne przepisy nie unieważniają jednak uprawnień do kierowania pojazdami przyznanych bezterminowo.

Uprawnienia do kierowania pojazdami kierowca uzyskał w 2001 r. W 2019 r., po odbyciu dodatkowego szkolenia, złożył wniosek do starosty o wydanie nowego dokumentu.

Starosta wydał pozytywną decyzję, lecz jednocześnie określił termin ważności uprawnień: 3 września 2024 r.

Czytaj także: Od kiedy zmiany w prawie drogowym, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych

Wnioskodawca zażądał wydania nowego prawa jazdy, bez tego czasowego ograniczenia. Uprawnienia kat. C uzyskał w 2001 r. bezterminowo, a obecny wniosek dotyczył wyłącznie dopisania nowej kategorii.

Starosta podtrzymał decyzję. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kierowca stwierdził, że uzyskane obecnie dodatkowe uprawnienia mogą mieć określony termin ważności, nie powinno to jednak dotyczyć posiadanych od kilkunastu lat bezterminowych uprawnień kat. C.

Sąd uwzględnił skargę i stwierdził bezskuteczność czynności starosty. Nowe prawo jazdy, wydane z powodu zmiany stanu faktycznego, powinno, poza tą zmianą, jedynie powtarzać poprzednie zapisy. Zmiany nie mogą dotyczyć posiadanych uprawnień. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Rz 173/20