Białorusini łatwiej dostaną polskie prawo jazdy. Ochroni ich to przed konsekwencjami ze strony reżimu

Prawo jazdy dla Białorusinów będzie można uzyskać w nieco uproszczonej procedurze. Pominięcie obowiązku przesłania dokumentu do białoruskiego organu ma na celu ochronę obywateli Białorusi przed konsekwencjami ze strony reżimu Łukaszenki.

Publikacja: 31.05.2024 14:54

Białorusini łatwiej dostaną polskie prawo jazdy. Ochroni ich to przed konsekwencjami ze strony reżimu

Foto: AdobeStock

Planowana przez Ministerstwo Infrastruktury zmiana prawa ma ułatwić przebywającym na terenie Polski Białorusinom uzyskiwanie dokumentów upoważniających do kierowania pojazdami. Polskie prawo przewiduje możliwość wydania prawa jazdy na podstawie tożsamego dokumentu zagranicznego. Co do zasady konieczne jest, by oprócz okazania tego dokumentu, doszło do potwierdzenia danych w nim zawartych. W takiej sytuacji prawo jazdy wysyłane jest przez polski organ do właściwego zagranicznego organu, by ten potwierdził jego autentyczność. W obecnym stanie prawnym, obowiązek taki spoczywa także na chcących uzyskać polskie prawo jazdy Białorusinach.

Czytaj więcej

Wymiana rosyjskiego prawa jazdy na polskie: uprawnienie ma być jednakowe

Polskie prawo jazdy dla Białorusina. Problem z przesyłaniem za granicę

I tu rodzi się podstawowy problem. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczną i ustrojową na Białorusi, wysoce prawdopodobne jest, iż obywatel tego kraju przebywający w Polsce na stałe i chcący uzyskać polskie prawo jazdy mógłby spotkać się z represjami ze strony białoruskich władz (będąc np. opozycjonistą lub emigrantem politycznym). Mówimy tu zarówno o możliwości wszczęcia postępowań przeciwko takiej osobie przez służby białoruskiego reżimu, jak i nawet zatrzymania przez białoruski organ przesłanego mu prawa jazdy.

Nonsensem jest więc przesyłanie prawa jazdy na teren Białorusi. Mogłoby to prowadzić do paraliżu postępowania oraz de facto utraty dokumentu.

Dotychczas, zwolnione z obowiązku przesyłania prawa jazdy do zagranicznego organu były m.in. osoby mające status uchodźcy, osoby które uzyskały azyl lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, albo których państwo toczy aktualnie konflikt zbrojny. Żadna z tych kategorii nie obejmuje jednak przebywających na terenie Polski Białorusinów.

Uzyskiwanie prawa jazdy: zwiększenie ochrony obywateli Białorusi

Stąd też, do grupy osób wyłączonych z obowiązku przesłania dokumentu za granicę postanowiono dopisać także osoby legitymujące się wizą wydaną przez polskiego ministra. Jedynym państwem, którego obywatele mogą uzyskać taką wizę, jest bowiem Białoruś — stanowi to „jeden z przejawów szczególnego wsparcia Polski dla społeczeństwa białoruskiego, które od sierpnia 2020 r. doświadcza w swoim kraju represji”. Tym samym, białoruscy obywatele będą mieć ułatwioną procedurę uzyskania polskiego prawa jazdy, która nie narazi ich na potencjalne zagrożenie ze strony reżimu Łukaszenki.

Pominięcie tego etapu procedury dla osób z wizami — a więc wyłącznie obywateli Białorusi — pomoże w ich ochronie przed niebezpieczeństwem konsekwencji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.

— Przewiduje się, że wejście projektowanego rozporządzenia w życie skutkuje zwiększeniem ochrony obywateli Białorusi. Biorąc pod uwagę, że projektowane przepisy są korzystne dla ich adresatów zasadnym jest aby miały one zastosowanie również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. — możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Czytaj więcej

Polska nie dopuści do ekstradycji Białorusina

Planowana przez Ministerstwo Infrastruktury zmiana prawa ma ułatwić przebywającym na terenie Polski Białorusinom uzyskiwanie dokumentów upoważniających do kierowania pojazdami. Polskie prawo przewiduje możliwość wydania prawa jazdy na podstawie tożsamego dokumentu zagranicznego. Co do zasady konieczne jest, by oprócz okazania tego dokumentu, doszło do potwierdzenia danych w nim zawartych. W takiej sytuacji prawo jazdy wysyłane jest przez polski organ do właściwego zagranicznego organu, by ten potwierdził jego autentyczność. W obecnym stanie prawnym, obowiązek taki spoczywa także na chcących uzyskać polskie prawo jazdy Białorusinach.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży