Chodzi o usunięcie lub modyfikację przepisu zawartego w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (art. 24 ust. 7), który zakazuje wyprzedzania pojazdów silnikowych na skrzyżowaniach. Powód?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyprzedzanie pojazdów silnikowych zabronione jest na każdym skrzyżowaniu, bez względu na to, czy kierujący pojazdem porusza się drogą z pierwszeństwem, ile jest pasów ruchu.

Jedynymi wyjątkami są skrzyżowania o ruchu okrężnym i skrzyżowania o ruchu kierowanym.

Czytaj więcej

Nowe prawo: możliwy mandat za skrzyżowanie, którego nie rozpoznasz

Zakaz ten obowiązuje także na skrzyżowaniach na autostradach i drogach ekspresowych. Choć drogi szybkiego ruchu krzyżują się bezkolizyjnie z innymi drogami, to występują na nich skrzyżowania, czyli zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy – Prawo o ruchu drogowym połączenia dróg lub połączenia jezdni tej samej drogi.

Dodatkowo na to, że mamy do czynienia ze skrzyżowaniami w takich miejscach, wskazuje stosowany A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”, który ostrzega „o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku”. Zakaz wyprzedzania w takich miejscach nie znajduje uzasadnienia.

Na pozostałych wielopasowych drogach zakaz ten również obowiązuje i być może nie jest to najlepsze rozwiązanie. Oczywiście, często w obszarze skrzyżowania występują przejścia dla pieszych, co i tak zakazuje wyprzedzania w takim obszarze.