Wszystko za sprawą noweli prawa o ruchu drogowym, która obowiązuje od 20 maja 2021 r. Strażnicy miejscy uzyskali uprawnienie do kontroli ruchu drogowego wobec uczestników ruchu korzystających z nowych pojazdów lub urządzeń, zatrzymywania ich, a także legitymowania i wydawania im wiążących poleceń oraz co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch.

Czytaj także:

Mandat od straży miejskiej za e-hulajnogę

Portal autokult.pl podaje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2021 r. strażnicy miejscy oraz gminni zyskają dodatkowe uprawnienia w kwestii nakładania grzywien związanych z popełnieniem wykroczenia, określonego w art. 86a Kodeksu wykroczeń.

Oznacza to, że od poniedziałku 30 sierpnia 2021 r. rowerzyści, użytkownicy UTO oraz elektrycznych hulajnóg, którzy nie poruszają się po chodniku lub drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, bądź nie ustępuje mu pierwszeństwa, będą mogli zostać ukarani mandatem przez strażnika miejskiego lub gminnego - czytamy.