[b]Nowelizacja [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=286163]rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych (opublikowana w Dz.U. nr 179, poz. 1104, z 9 października[/link]) przewiduje nowe oznaczenia tuneli[/b]. Gdy jego długość przekracza 500 metrów, przed wjazdem zostanie umieszczona rzeczywista odległość do jego końca. Gdy przekracza 3 km, dystans pozostały do wyjazdu z tunelu będzie podawany co kilometr. Znajdzie się w nim także nowy znak drogowy sygnalizujący zbliżającą się zatokę, która daje możliwość awaryjnego zatrzymania pojazdu w sposób zapewniający płynność ruchu w tunelu. W zatoce będą umieszczane telefony alarmowe i gaśnice.

[b]Rozporządzenie przewiduje również oznaczenie miejsc, w których jest prowadzona automatyczna kontrola prędkości, a także oznaczenie granicy państwa na trasach międzynarodowych po wejściu Polski do Schengen.[/b]