Za odrzuceniem projektu "Ratujmy Kobiety 2017" głosowało 202 posłów (w tym 166 posłów PiS), przeciw było 194 (w tym aż 58 posłów PiS, m.in. Jarosław Kaczyński,  Krystyna Pawłowicz i Mariusz Błaszczak), wstrzymało się siedmiu (w tym dwóch posłów PiS).

Za odrzuceniem projektu "Zatrzymaj Aborcję" głosowało 134 posłów (żaden z PiS), 277 było przeciw (w tym 231 posłów PiS), siedmiu wstrzymało się od głosu (w tym jeden z PiS). Pięciu posłów PiS nie głosowało.

Autorzy projektu "Zatrzymaj Aborcję" proponują wykreślenie z obowiązującej ustawy przesłanki zezwalającej na legalne przerwanie ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. W myśl obowiązujących przepisów  aborcji można dokonać, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. W przypadku ciąży będącej skutkiem czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

 

Zobacz szczegółowe wyniki wczorajszych głosowań:

 jak głosowali poszczególni posłowie:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

jak głosowały kluby:

 

 jak głosowali poszczególni posłowie:

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie

jak głosowały kluby: