Zgodnie z wydanym wczoraj rozporządzeniem ograniczenia w działalności instytucji kultury zostały przedłużone do 27 grudnia. Jedyna zmiana dotyczy publicznych i naukowych bibliotek, które od jutra, tj. 28 listopada, do 27 grudnia mogą prowadzić działalność polegającą na udostępnianiu zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Jak dodaje resort kultury, przed wejściem do biblioteki należy umieścić informację o limicie osób oraz podjąć środki zapewniające przestrzeganie limitu. - Decyzję o dacie i warunkach otwarcia wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki, który powinien wziąć pod uwagę warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytuację epidemiczną (w gminie, powiecie i województwie) - wyjaśnia ministerstwo.

Ograniczenia dotyczące pozostałych instytucji kultury pozostają bez zmian. Nadal obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności oraz realizowania czynności związanych z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz obejmuje również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni.

Przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego w dalszym ciągu mogą być prowadzone następujące działania: próby i ćwiczenia, które są niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych; nagrania fonograficzne i audiowizualne; udostępnianie przestrzeni i zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu udostępnianie do zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych, należących do instytucji kultury.

- Wszystkie inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wernisaże czy udostępnianie zbiorów przez muzea będą mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej - przypomina resort kultury.