Rząd przyjął we wtorek zmiany w ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej – wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją. Za ich sprawą palna broń strzelecka i jej istotne części mają być czytelnie oznakowane.

Utworzono Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Broni Alarmowej i Sygnałowej, którego głównym zadaniem będzie wymiana informacji o wytwarzanych i kontrolowanych przez państwa członkowskie typach i modelach broni alarmowej i sygnałowej.