Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji. Oto najważniejsze punkty rządowego planu:

Uroczystości religijne

Już od niedzieli 17 maja zmniejszone zostaną restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Podczas mszy lub innego obrzędu na jednego uczestnika ma przypadać 10 m2. Obecnie limit wynosi 15 m2.

Transport publiczny

Podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Od 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Na pokład wejdzie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład:

Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Sport

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

18 maja więcej osób będzie mogło jednocześnie ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

- na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób ( 2 trenerów);

- na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (4 trenerów).

Uwaga, boiska piłkarskie będzie można dzielić  na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielona zostanie 5-metrowa strefa buforowa, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób (plus 3 trenerów). W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (plus 6 trenerów).

Czytaj też: Najmłodsi uczniowie wrócą do szkół od 25 maja

Od 18 maja będzie można organizować zajęcia sportowe w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

- 12 osób  plus  trener (w obiektach do 300 m2),

- 16 osób plus 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),

- 24 osoby plus 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),

- 32 osoby plus 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Kultura

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w kulturze. Od 18 maja możliwe będą m.in.:

- działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),

- wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),

- wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,

- indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych, wznowienie prób i ćwiczeń.

Kina samochodowe i plenerowe mogą prowadzić działalność przy zachowaniu dystansu społecznego. Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczalne mogą być tylko samochody osobowe.

Na wznawiających działalność planach filmowych zalecane jest m.in. by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków. Wyjątki obejmują aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury - w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej. Rekomenduje się też maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego i rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk, m.in. poprzez wydzielenie stref poruszania się po planie.

Złagodzenie ograniczeń umożliwi organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych. Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić - oprócz instytucji kultury - także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury. Będzie też możliwość dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych, dzięki czemu wiele zespołów artystycznych będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód, jak również realizacji zaplanowanych już projektów.

Uczelnie

Rząd chce przywrócić od 25 maja możliwość prowadzenia na uczelniach:

- zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),

- zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.