Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę ojca na uchwałę rady miasta regulującą zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Skarżący argumentował, że ustalono w niej dodatkowe kryterium: dziecko, które poddano obowiązkowym szczepieniom, otrzymywało 60 punktów. Niespełnienie tego kryterium mogło skutkować odmową przyjęcia do przedszkola. W rezultacie ojciec musiałby zapewnić dziecku opiekę w znacznie droższym przedszkolu niepublicznym, zatrudnić opiekunkę albo zrezygnować z pracy.

WSA podkreślił, że warunkiem dopuszczenia skargi na uchwałę jest interes prawny. Zdaniem sądu skarżący miał co najwyżej interes faktyczny.

Czytaj także: Sąd: szczepienie dziecka daje punkty w rekrutacji do przedszkola

Sformułowany przez ojca zarzut, że uchwała mogła mu uniemożliwić zapisanie dziecka do publicznego przedszkola, był nieprawdziwy. Zgodnie z prawem, jeżeli liczba dzieci przekroczy liczbę dostępnych miejsc w przedszkolu, do którego ubiega się dane dziecko, prezydent miasta musi wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Gmina ma bowiem obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieciom w niej zamieszkałym.

Niezłożenie oświadczenia o wykonaniu u dziecka szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych nie spowodowało więc, że nie mogło zostać przyjęte do przedszkola. Co więcej, zgodnie ze skarżoną uchwałą 60 pkt otrzymywały także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegały Programowi Szczepień Ochronnych. Ponadto kryterium szczepienia obowiązywało obok innych kryteriów, m.in. zatrudnienia rodziców oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w gminie.

Stanowiło tylko jedno z sześciu dodatkowych kryteriów, które miały wpływ na ostateczny wynik postępowania rekrutacyjnego. Jego niespełnienie nie zamykało dziecku możliwości przyjęcia do przedszkola, także wybranego przez rodzica.

W ocenie sądu skarżący nie wykazał interesu prawnego, ponieważ uchwała w żaden sposób nie ograniczała możliwości przyjęcia jego dziecka do przedszkola w sensie prawnym.

Jej wpływ na sytuację dziecka miał wyłącznie charakter faktyczny i wynikał z zachowania skarżącego jako rodzica, który nie wypełniając obowiązków ustawowych, sam stawiał dziecko w sytuacji mniej korzystnej od dzieci, u których wykonano obowiązkowe szczepienia ochronne.

Sygnatura akt: II SA/Po 486/20

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ