Katarzyna Gębala

Zasiłek opiekuńczy: Nauczycielka nie może być stratna przez epidemię

Nie można twierdzić, że kobieta zawarła umowę dla pozoru, jeśli od razu po jej podpisaniu nie zaczęła świadczyć pracy, bo zamknięto przedszkola.

Koronawirus: Płatne parkowanie w czasie pandemii

Miasto nawet w czasie epidemii może pobierać opłaty za parkowanie.

Świadczenie pielęgnacyjne: samorządy apelują o zmiany dla opiekunów niepełnosprawnych

Na wprowadzenie w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego opiekunowie osób niepełnosprawnych czekają już sześć lat.

Epidemia nie powstrzyma likwidacji szkoły - wyrok WSA

Prawo nie gwarantuje, że dziecko będzie miało tych samych nauczycieli przez cały czas nauki.

Zaszczepione dzieci z większą szansą na przedszkole - wyrok WSA

Aby zapobiegać epidemii, podczas rekrutacji do przedszkola można przyznać więcej punktów dzieciom zaszczepionym. W ten sposób chroni się personel.

Dziecko po żłobku bez pierwszeństwa w przedszkolu - wyrok WSA

Zasady rekrutacji do samorządowego przedszkola nie mogą premiować dziecka, które wcześniej było objęte opieką w publicznej placówce.

Koronawirus: zwrot za wczasy nie dla wykluczonych cyfrowo

Osoba bez konta w banku i profilu zaufanego może mieć problem z odzyskaniem pieniędzy za odwołaną imprezę turystyczną.

Czy niezaszczepione dziecko może zostać przyjęte do publicznej placówki

Niezaszczepione dziecko i tak dostanie się do publicznej placówki, choć może nie tej, którą wybrał rodzic. Ojciec nie ma więc interesu prawnego, by skarżyć kryteria rekrutacji.

Czy ZUS może odmówić przedsiębiorcy wypłaty postojowego

Nie można odmówić pomocy przedsiębiorcom, którzy nie osiągali przychodów, gdy wiosną wstrzymano ich działalność – orzekł sąd.

Koronawirus: turystyka szkolna przeżywa poważny kryzys

Choć nie ma przeszkód prawnych, dyrektorzy szkół boją się organizować wycieczki. W szkolnych regulaminach pojawiły się zakazy wyjść grupowych.