Przedszkole to nie tylko uczęszczające do niego dzieci, ale także pracownicy. W interesie społecznym leży minimalizowanie narażenia tej grupy na zachorowanie – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Podkreślił, że szczepienia chronią osobę, która się im poddaje i jej otoczenie. W ten sposób sąd przyznał rację władzom Piekar Śląskich i uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego dotyczące uchwały rekrutacyjnej.

Rada gminy przyznała dodatkowe punkty zaszczepionym dzieciom. Wojewoda stał na stanowisku, że rekrutacja do przedszkoli nie może zastępować narzędzi służących wyegzekwowaniu ustawowego obowiązku szczepienia dzieci. Uchwała gminy dyskryminowała więc niezaszczepione dzieci w dostępie do edukacji. Wojewoda powołał się nawet na wcześniejsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w podobnej sprawie, z którego wynikało, że zbieranie informacji o odbytych szczepieniach miało być sprzeczne z konstytucyjną zasadą ochrony prywatności.

Czytaj też: WSA: Rada Warszawy mogła zakazać przyjmowania nieszczepionych przedszkolaków

Wszystkie te argumenty okazały się jednak chybione. Jak podkreślił sąd, konstytucja gwarantuje obywatelom prawo do ochrony zdrowia. W tym celu państwo wprowadza obowiązek ustawowy szczepień ochronnych. Odstępując od jego wykonania, obywatel naraża się na różnorodne konsekwencje prawne. Jeśli zaś chodzi o ochronę prywatności, to rodzice, aplikując o przyjęcie dziecka do przedszkola, sami rezygnują z tego prawa na tyle, na ile jest to niezbędne w rekrutacji. Rada gminy miała zatem prawo ustalić takie a nie inne zasady przyjmowania do przedszkoli.

Sygnatura akt: III SA/Gl 522/20