W ustawie pojawią się w przepisy, które pozwolą na skuteczne karanie za brak maseczki, ucieczkę z kwarantanny czy szpitala oraz niedopilnowanie dzieci, by stosowały się do ograniczeń, nakazów i zakazów.

Za złamanie nakazu noszenia maseczki grozić ma nawet tysiąc zł kary. Wprowadzono też przepis, zgodnie z którym nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży.

W ustawie znalazła się również propozycja dotycząca wprowadzenia tzw. klauzuli o dobrym samarytaninie. Zakłada ona m.in. wyłączenie odpowiedzialność karnej lekarzy za nieumyślne błędy w walce z Covid-19.

Czytaj także:

Koronawirus: Jakie kary grożą za brak maseczki