Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych

Data rozpoczęcia i zakończenia studiów, liczba godzin zajęć czy miejsce odbycia praktyk - to informacje, które będą musiały znaleźć się w świadectwie ukończenia studiów podyplomowych.

Publikacja: 20.05.2024 11:58

Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zmiany w przepisach dotyczących studiów podyplomowych. W projekcie rozporządzenia, przygotowanym przez resort, znalazł się obowiązek umieszczania na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych dodatkowych informacji. Jak można się domyślić, zmiany te stanowić mogą pokłosie szeroko omawianej w mediach afery wokół Collegium Humanum — uczelni, która na niejasnych zasadach i w zamian za korzyści majątkowe miała wystawiać świadectwa ukończenia studiów MBA, czyli podyplomowych studiów dających uprawnienia m.in. do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Afera Collegium Humanum. Czy można uniknąć odpowiedzialności za przekupstwo

Zmiany po aferze w Collegium Humanum? Projekt o studiach podyplomowych

Według zmienionej treści rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych będą musiały zawierać dodatkowo:

  • datę rozpoczęcia i datę zakończenia studiów podyplomowych,
  • liczbę godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • informacje dotyczące miejsca odbywania praktyk zawodowych (jeżeli program studiów podyplomowych przewidywał praktyki zawodowe),
  • informacje o zrealizowaniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lub do uzyskania uprawnień zawodowych, jeżeli dotyczy.

— W toku bieżącego monitorowania efektów działania przepisów regulujących prowadzenie studiów podyplomowych zauważono, że świadectwo ukończenia tych studiów w niewystarczającym zakresie odzwierciedla istotne informacje dotyczące odbytego na tych studiach kształcenia. — przeczytać możemy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. — Z kolei absolwentom studiów podyplomowych wprowadzane zmiany umożliwią legitymowanie się świadectwem ukończenia tych studiów wskazującym istotne dla pracodawcy informacje dotyczące odbytego kształcenia.

Rozporządzenie nałoży na uczelnie i podmioty prowadzące studia podyplomowe obowiązek umieszczania wskazanych informacji na świadectwach.

Czytaj więcej

Fałszywe dyplomy MBA mogą podważyć uchwały państwowych spółek?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zmiany w przepisach dotyczących studiów podyplomowych. W projekcie rozporządzenia, przygotowanym przez resort, znalazł się obowiązek umieszczania na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych dodatkowych informacji. Jak można się domyślić, zmiany te stanowić mogą pokłosie szeroko omawianej w mediach afery wokół Collegium Humanum — uczelni, która na niejasnych zasadach i w zamian za korzyści majątkowe miała wystawiać świadectwa ukończenia studiów MBA, czyli podyplomowych studiów dających uprawnienia m.in. do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży