Nowe prawo dla dronów: znikają loty "rekreacyjne i sportowe"

W lotach bezzałogowych statków powietrznych zniknie podział na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz innym. Zastąpi go podział na loty otwarte, szczególne i certyfikowane.

Publikacja: 26.03.2024 15:58

Drony to jedna z polskich specjalności. Jak się okazuje także eksportowych.

Drony to jedna z polskich specjalności. Jak się okazuje także eksportowych.

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Ma ona dostosować polskie  przepisy i procedury dotyczące cywilnych użytkowników dronów do unijnych rozporządzeń w tym zakresie. 

Drony trafią do ustawy prawo lotnicze

Najważniejszą zmianą zaproponowaną w projekcie jest wprowadzenie do ustawy – Prawo lotnicze nowego działu dedykowanego bezzałogowym statkom powietrznym (BSP). Przełomowe będzie też zastąpienie podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne, podziałem na operacje wykonywane w kategorii „otwartej”, „szczególnej” i „certyfikowanej” urządzeniami o parametrach określonych w unijnym rozporządzeniu 2019/945   w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków  powietrznych z państw trzecich.

Jak przypomina projektodawca, komercyjne wykorzystywanie dronów, było wcześniej możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Teraz stało się ogólnodostępne. 

Projekt zawiera regulacje dotyczące rejestru operatorów systemów BSP oraz określa zasady przeprowadzania szkoleń i egzaminów pilotów BSP. Wymienia również dokumenty, jakie będą potwierdzały  posiadanie kwalifikacji pilota BSP i uprawniały dolotów dronami, a także określenie tryb ich uzyskiwania, przedłużania, zawieszania i cofania. Pozwolenia na wykonywanie lotów, wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji  zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Kolejna zmiana upoważnia Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) do wyznaczania w przestrzeni powietrznej stref geograficznych, które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają wykonywanie operacji z użyciem systemów BSP, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem naturalnym wynikających z wykonywania operacji z użyciem dronów.

Czytaj więcej

Będzie nowe prawo o dronach. Oto, co się zmieni
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek