PKW wreszcie w nowym składzie. Kogo powoła prezydent

Prezydent Andrzej Duda powoła w środę siedmiu nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej: Ryszarda Balickiego, Pawła Gierasa, Ryszarda Kalisza, Macieja Klisia, Arkadiusza Pikulika, Konrada Składowskiego i Mirosława Suskiego.

Publikacja: 04.03.2024 17:07

Siedziba Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Siedziba Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie

Foto: PAP/Mateusz Marek

Przypomnijmy, że  nazwiska nowych członków PKW prezydent zna od grudnia, bo jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia Sejm wybrał  siedmiu z dziewięciu członków  Komisji. Prezydent czekał jednak z ich powołaniem ponad dwa miesiące. W konsekwencji w PKW zasiadają nadal osoby wybrane cztery lata wcześniej przez Sejm poprzedniej kadencji. 

Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że Andrzej Duda nie naruszył terminu, gdyż  kadencja członków PKW wygasa po upływie 150 dni od dnia wyborów, czyli 13 marca 2024. Innego zdania była kancelaria premiera Donalda Tuska.  

Czytaj więcej

Hermeliński: W sprawie składu PKW prezydent jest związany stanowiskiem Sejmu

Kim są członkowie PKW

Zgodnie z  Kodeksem wyborczym, członkowie kluczowego organu, który nadzoruje wybory to prawnicy. W skład PKW musi wchodzić  jeden sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego (ich kadencja trwa 9 lat) oraz siedem osób wskazanych przez Sejm (ich kadencja wygasa z mocy prawa po upływie 150 dni od dnia wyborów do Sejmu). W PKW nadal zasiadają więc sędzia NSA Sylwester Marciniak (przewodniczący PKW) oraz sędzia TK Wojciech Sych (wiceprzewodniczący PKW).  Kim będą pozostali członkowie? 

Ryszard Balicki (ur. w 1968 r.  w  Głogowie) to doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2010-2011 był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz ekspertem podkomisji ds. opracowania "rozdziału europejskiego". W 2019 r. wskazany na członka PKW przez Sejm poprzedniej kadencji.

Paweł Gieras (ur. w 1960 w Krakowie)  to adwokat, były prokurator i sędzia arbitrażowy. Pełnił funkcję syndyka i nadzorcy sądowego przy Sądzie Gospodarczym w Krakowie. Był również Rzecznikiem Dyscyplinarnym Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Ryszard Kalisz (ur. w 1957 w Warszawie) jest adwokatem, w latach 2001-2015 sprawował mandat posła. Od 1993 do 1996 był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu. W latach 1997–2000 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, od 1998 do 2000 szefa Kancelarii. Był ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Marka Belki (2004-2005).

Maciej Kliś (ur. w 1975 r. w Krakowie)  także jest adwokatem. Zajmuje się m.in. postępowaniami dyscyplinarnymi, w ramach których występował przed międzynarodowymi organizacjami sportowymi.

Arkadiusz Pikulik (ur. w 1983 r.)  jest adwokatem i przedsiębiorcą. W 2019 r. wskazany na członka PKW przez Sejm poprzedniej kadencji.

Konrad Składowski (ur. w 1971 r.) jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w prawie wyborczym. W 2019 r. wybrany na członka PKW przez Sejm poprzedniej kadencji.

Mirosław Suski (ur. w 1963 r. we Włocławku))  jest radcą prawnym, od 2016 r. pełni funkcję dyrektora generalnego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. 

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność