Odchodzący rząd na finiszu zasypał Sejm projektami ustaw

W dniu głosowania nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego do Sejmu trafiło aż dziewięć rządowych projektów. Wśród nich – zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym i wzbogacenie kodeksu cywilnego o przepisy dotyczące franczyzy.

Publikacja: 11.12.2023 14:55

Odchodzący rząd na finiszu zasypał Sejm projektami ustaw

Foto: Jakub Porzycki / Anadolu

Rząd Mateusza Morawieckiego nie ustaje w zwiększaniu liczby spraw, którymi zająć będzie się musiał niebawem Sejm nowej kadencji. Pomimo ostatnich dni trwania rządu, rankiem w poniedziałek 11 grudnia 2023 r. (przed posiedzeniem Sejmu, na którym rozstrzygną się dalsze losy rządu Morawieckiego), wniesione do Sejmu i skierowane do konsultacji w Biurze Legislacyjnym zostało aż dziewięć projektów. Część z nich to autopoprawki budżetowe na 2024 rok, część zaś – od dłuższego czasu procedowane projekty ustaw. Jakie najważniejsze rozwiązania zakłada stos projektów, którymi last minute zarzucono Sejm?

Czytaj więcej

Posiedzenie Sejmu. Donald Tusk zgłoszony przez większość jako kandydat na premiera

Wolność słowa na uczelniach wyższych

Jeden z projektów przewiduje wsparcie ochrony wolności słowa w sferze szkolnictwa wyższego. Projekt ustawy zakłada nałożenie na senaty uczelni wyższych obowiązku powoływania komisji odwoławczych. Członkowie wspólnoty uczelni – a więc uczniowie, pracownicy naukowi i pracownicy – według projektu będą mieli prawo złożenia skargi do komisji w przypadku, gdy według nich doszło do naruszenia wolności nauczania, twórczości, badań oraz wyrażania poglądów. Z tą ostatnią związane jest także prawo do skargi w przypadku łamiącego tę wolność zakazu organizacji zgromadzenia, wydanego przez rektora uczelni. Na decyzję komisji przysługiwać będzie zaś odwołanie do specjalnej komisji odwoławczej, działającej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Franczyza w kodeksie cywilnym

Aktualnie niezawarta w kodeksie cywilnym umowa franczyzy ma szansę na uregulowanie osobnymi przepisami. Zakłada to projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Wprowadzi on definicję umowy franczyzy i zasady jej realizowania – m.in. zobowiąże franczyzodawcę do udostępniania za wynagrodzeniem koncepcji prowadzenia danej działalności gospodarczej. Pominięcie któregoś z elementów koncepcji nich, wymienionych w projekcie (np. brak opisu działalności lub brak opisu średnich z niej dochodów) uprawni franczyzobiorcę do natychmiastowego odstąpienia od umowy. Forma zawarcia umowy ma być pisemna, a jej pominięcie skutkować będzie nieważnością całej umowy.

Ochrona miast przed zmianami klimatycznymi

Kolejny projekt zakłada wprowadzenie tzw. miejskich planów adaptacji. Plany, uchwalane przez miasta posiadające 20tys. lub więcej mieszkańców, zawierać będą analizę lokalnych zjawisk meteorologicznych, ocenę wrażliwości miasta na zmiany klimatu i możliwości adaptacji do tych zmian, a także cele planu, działania które należy podjąć oraz odpowiedzialne za to instytucje. Będzie on przyjmowany przez radę gminy.

Część z projektów, przewidująca zmiany idące dobrym kierunku, z pewnością zostanie rozpatrzona przez Sejm nowej kadencji. Krytycy odchodzącej ekipy zadają jednak pytanie, dlaczego musieliśmy czekać na ich ostateczne opracowanie tak długo.

Rząd Mateusza Morawieckiego nie ustaje w zwiększaniu liczby spraw, którymi zająć będzie się musiał niebawem Sejm nowej kadencji. Pomimo ostatnich dni trwania rządu, rankiem w poniedziałek 11 grudnia 2023 r. (przed posiedzeniem Sejmu, na którym rozstrzygną się dalsze losy rządu Morawieckiego), wniesione do Sejmu i skierowane do konsultacji w Biurze Legislacyjnym zostało aż dziewięć projektów. Część z nich to autopoprawki budżetowe na 2024 rok, część zaś – od dłuższego czasu procedowane projekty ustaw. Jakie najważniejsze rozwiązania zakłada stos projektów, którymi last minute zarzucono Sejm?

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Podatki
Nie sprzedasz mieszkania otrzymanego w spadku bez glejtu od fiskusa
Materiał Promocyjny
Dlaczego warto mieć samochód w nowej firmie?
https://autosalon.moto.rp.pl/artykul/nowy-samochod-w-nowej-firmie
Prawo karne
Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny uderza w sędzię SN. Chce ją odsunąć od głośnej sprawy
Sądy i trybunały
Sędzia Tuleya podaje nowe informacje ws. inwigilacji polityków i Pegasusa
Konsumenci
Kredyt na 30 lat spłacony w 19 miesięcy. Czy bank powinien zwrócić prowizję?