Jan Skoumal z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Franciszek Toboła z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bartosz Bojanowski z Uniwersytetu Wrocławskiego, Bartosz Wojsław z Uniwersytetu Gdańskiego i Maria Gabryelczyk z Uniwersytetu Warszawskiego to finaliści konkursu „Rz”. Ogłosiliśmy go podczas cyklu debat, które w kwietniu odbyły się na pięciu największych polskich uczelniach, inaugurując nasz projekt dla studentów zatytułowany #PRAWOwPRAKTYCE.

Kapituła redakcyjna wybrała pięć prac, których autorzy będą mieli okazję zdobyć dziennikarskie szlify pod okiem doświadczonych redaktorów najstarszego dziennika w Polsce. Same wyróżnione teksty opublikujemy na Rp.pl, a niektóre także w papierowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.