Dr Godlewska-Bujok, specjalistka w dziedzinie prawa pracy, była gościem magazynu Rzecz o Prawie. Ekspertka przypomniała, że w myśl obowiązujących od zeszłego tygodnia regulacji zatrudnieni nie muszą przedstawiać żadnych dokumentów czy zaświadczeń potwierdzających wystąpienie siły wyższej, a pracodawca nie ma prawa ich sekować czy dyscyplinować za to, że skorzystali z nowej formy urlopu. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku 5-dniowego urlopu opiekuńczego, także wprowadzonego przez dyrektywę work-life balance. Skorzystanie z niego w polskich realiach będzie wymagało przekazania pracodawcy informacji o zachorowaniu dorosłego domownika czy członka rodziny, co budzi obawy o naruszenie prywatności osób trzecich.

Czytaj więcej

Duże zmiany w Kodeksie pracy: nowe urlopy i zasady w umowach

W drugiej części programu Ewa Szadkowska rozmawiała z prof. Maciejem Gutowskim, adwokatem. A tematem była niedawna głośna uchwała siedmiu sędziów Izby Pracy Sądu Najwyższego stwierdzająca, że sądy rozpatrujące obecnie apelacje w sprawach cywilnych w składzie jednego sędziego nie gwarantują stronom sprawiedliwego i rzetelnego procesu. Po wydaniu uchwały przez SN w sądach zapanował chaos, w niektórych odwołano wokandy, w innych odbywały się zaplanowane rozprawy z jednym sędzią w składzie. – Niedostosowanie się do tej uchwały przez osoby, które wyznaczają składy, ale też przez sędziów, który rozpoznają sprawy jednoosobowo, jest moim zdaniem nieodpowiedzialne. Bo naraża się strony na to, że gdy ich sprawa trafi do Sądu Najwyższego, to ona tam „padnie” z powodu stwierdzenia nieważności postępowania – wyjaśnił prof. Gutowski.

Czytaj więcej

Sądy jednoosobowe naruszają prawo do sprawiedliwego postępowania