Termin tamtejszych szkół wyższych na złożenie dokumentów to 5 lipca, w wielu przypadkach, np. Danii termin ten jest niezmienny od wielu. W sprawie interwencję podjął Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Biuro RPO skierowało pismo do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z zapytaniem o możliwość wprowadzenia zmian w maturalnym harmonogramie, tak by umożliwić polskim absolwentom szkół wyższych również rekrutację na zagraniczne uczelnie oraz wskazanie czy CKE otrzymało skargi w tym zakresie. 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk, który wystosował zapytanie argumentuje je gwarancjami obywatelskimi przyznanymi z mocy prawa unijego, w tym prawem do swobodnego przemieszczania się i osiedlania się na terytorium państw członkowskich, w tym także w celu kontynuowania ścieżki naykowej. W obecnej sytuacji możliwość ta jest na ten moment mocno ograniczona ze względu na wspomniany termin wydawania świadectw. Jak wskazano, problem ten nie miał miejsca wcześniej, maturzyści uzyskiwali dyplomy odpowiednio wcześniej.