Poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce 2023

Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum).

Publikacja: 12.01.2023 09:02

Poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce 2023

Foto: PAP/Lech Muszyński

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez miesięcznik „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Najlepsze licea w kraju

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. XIII LO w Szczecinie
 4. Uniwersyteckie LO w Toruniu
 5. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdynii
 6. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 7. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 9. Akademickie LO PWr we Wrocławiu
 10. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie

Najlepsze technika w kraju

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
 2. Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku w Krakowie
 3. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie
 4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 5. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu
 6. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy
 7. Technikum nr 4 (ZS nr 6) Jastrzębiu Zdroju
 8. Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 "Budowlanka") w Zielonej Górze
 9. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
 10. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie

Czytaj więcej

Znamy najlepsze licea i technika w Polsce 2022
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego