Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez miesięcznik „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Najlepsze licea w kraju

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. XIII LO w Szczecinie
 4. Uniwersyteckie LO w Toruniu
 5. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdynii
 6. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 7. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 9. Akademickie LO PWr we Wrocławiu
 10. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie

Najlepsze technika w kraju

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
 2. Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku w Krakowie
 3. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. w Lublinie
 4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 5. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu
 6. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy
 7. Technikum nr 4 (ZS nr 6) Jastrzębiu Zdroju
 8. Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 "Budowlanka") w Zielonej Górze
 9. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
 10. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie

Czytaj więcej

Znamy najlepsze licea i technika w Polsce 2022