Molestowanie seksualne na polskich uczelniach to powszechny problem

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 roku - 40,7 proc. ankietowanych studentów i studentek doświadczyło molestowania w trakcie studiów. W 2019 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wykazała, że większość polskich uczelni wyższych nie ma przygotowanych odrębnych pocedur dotyczących przypadków molestowania seksualnego.

Publikacja: 08.01.2023 17:46

Molestowanie seksualne na polskich uczelniach to powszechny problem

Foto: Adobe Stock

Badanie RPO to "„Doświadczenie molestowania wśród studentów i studentek, było ono skierowane wobec studentów oraz doktorantów. Zgodnie z nim 63,3 proc. ankietowanych przyznało, że w ciągu całego życia doświadczyło molestowania. 

Badanie Helsińskiej Fundacji Praw człowieka swoim raporcie z 2019 roku wskazało natomiast, że jedynie nieliczna część uczelni wyższych biorących udział w badaniu prowadzi rejestr zgłoszeń przypadków molestowania oraz utworzyło osobne procedury i organy prowadzące poświęcone takim wydarzeniom. 

Badanie w zakresie molestowania seksualnego na uczelniach wyższych przeprowadziła obecnie Akademia Równości, projekt współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz ELSA Poland. Badanie dotyczyło studiująych na trzech uniwersytetach - UJ, UW oraz UWr.  W badaniu wzięły udział 1052 osoby, z których 117 zgłosiło, że doświadczyły molestowania seksualnego, a 194 miały być świadkami takich sytuacji. Przy czym każda z uczelni zgłosiła mniej niż 10 zgłoszeń w ciągu ostatnich dwóch lat akademickich.

Czytaj więcej

Sąd: skarga na molestowanie nie jest zniesławieniem. W tle sprawa z UW

Większość oficjalnych zgłoszeń jak i doświadczeń ankietowanych dotyczyło relacji osoba studiująca - pracownik naukowy, w której to pracownik uczelni był sprawcą niepożądanych zachowań. Najwięcej doświadczeń odnosiło do sprośnych aluzji oraz żartów, drugim najczęstszym zachowaniem były aluzje o nieprzydatności do studiowania na danym kierunku studiów ze względu na płęć studiującego. Jedynie 9 proc. badanych, którzy doświadczyli molestoania zgłosili tę sytuację do organów uczelni - ankietowani tłumaczyli to brakiem zaufania do uczelni, strach przed ujawnieniem ich danych, a w skutek tego możliwego oswetu. Respondenci wskazywali rownież, że sprawy są "zamiatane pod dywan", a zgłaszanie ich nie daje efektów. 

Przedstawione badania, wykonane na przestrzeni kolejnych lat pokazują, że problem molestowania seksualnego na polskich uczelniach wyższych wciąż jest obecny, a uczelnie doświadczają trudności we wprowadzaniu odpowiednich procedur, które miałyby zapobiegać takich wydarzeniom. Badacze docenili jednak fakt, iż dwie z trzech uczelni, UW oraz UWr wprowadziły procedurę antydyskryminacyjną, która obejmuje również przypadki molestowania seksualnego. Jako jedną z rekomendacji przedstawionej w raporcie jest umożliwienie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości, ale także szerokie działania edukacyjne skierowane zarówno do studiujących jak i pracowników tych instytycji o tym jak należy działać w obliczu molestowania, gdzie szukać pomocy, ale także czym jest molestowanie, jakie zachowanie może przekroczyć granice drugiej osoby. 

Badanie RPO to "„Doświadczenie molestowania wśród studentów i studentek, było ono skierowane wobec studentów oraz doktorantów. Zgodnie z nim 63,3 proc. ankietowanych przyznało, że w ciągu całego życia doświadczyło molestowania. 

Badanie Helsińskiej Fundacji Praw człowieka swoim raporcie z 2019 roku wskazało natomiast, że jedynie nieliczna część uczelni wyższych biorących udział w badaniu prowadzi rejestr zgłoszeń przypadków molestowania oraz utworzyło osobne procedury i organy prowadzące poświęcone takim wydarzeniom. 

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy