Liczbę miejsc do pierwszej klasy dla dziewcząt ograniczono do pięciu, dodatkowo aby dostać się do szkoły nastolatki musiały uzyskać więcej punktów niż ich rówieśnicy. 

Takie decyzje szkoły mogą świadczyć o nierównym traktowaniu dziewcząt oraz chłopców startujących w rekrutacji. Wobec tego RPO zgłosił do Ministerstwa Obrony Narodowej, jako instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie placówki, prośbę o wyjaśnienie różnic w zasadach rekrutacji. 

Rzecznik przywiązuje szczególną wagę do równego traktowania wszystkich obywateli, a co za tym idzie przestrzegania przez organy i instytucje publiczne zakazu dyskryminacji ze względu na płeć i nakazu równego traktowania ze względu na cechę - jako fundamentalnej zasady prawa międzynarodowego, w tym europejskiego, ale także krajowego. 

Rzecznik poprosił także o wyjaśnienie jakiego rodzaju zaświadczenie wystawione przez lekarza ginekologa wymagane były od kandydatek stawiających się na badania lotniczo-lekarskie wykonywanych w ramach rekrutacji. 

Prośba została skierowana do wiceministra obrony narodowej, Wojciecha Skurkiewicza, możliwe naruszenie zasady równości miało mieć miejsce w OLL w Dęblinie.