Dzięki dronom można dotrzeć do trudno położonych miejsc, wyręczają człowieka przy niebezpiecznych zadaniach na wysokościach. Mogą pracować całą dobę i nawet w czasie rzeczywistym przekazywać informacje. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie.

Bezpieczne budowy

Coraz częściej drony wykorzystuje się do pomiarów i oceny nieruchomości czy monitorowania przebiegu prac budowlanych. Specjalne oprogramowania umożliwiają nie tylko uzyskanie zdjęć terenu i inwestycji z lotu ptaka, ale także modeli 3D, dzięki czemu możliwe jest zarówno dokładne przygotowanie, jak i weryfikacja prac budowlanych i gotowej inwestycji. Wykorzystując materiały stworzone za pomocą drona, należy uwzględnić dwa obszary regulacji.

W użytkowaniu bezzałogowców na budowach ważny jest aspekt bezpieczeństwa i poprawności wykonywania lotów. W zależności od strefy loty należy zgłaszać odpowiednim organom, np. na wieże kontroli lotów lub w aplikacji PANSA UTM zarządzanymi przez PAŻP. Jest to wymagane również przy wykonywaniu lotów nad drogami, które są infrastrukturą krytyczną według ustawy o zarządzaniu kryzysowym – wylicza ekspert ds. cyfrowych narzędzi w budownictwie Aleksander Szerner, prezes Stowarzyszenia BIM.

Czytaj więcej

Latająca pizza i Bruce Willis Taxi. O przyszłości transportu dronowego

Przy wykorzystywaniu dronów w budownictwie kubaturowym istotne okazuje się także prawo autorskie – szczególnie dla architektów oraz wszystkich podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem przestrzennym danego regionu.

– Chcąc wykorzystywać zdjęcia i materiały wideo wykonane tym narzędziem, należy pamiętać i o tym, że twórcą może być jedynie człowiek. Chronione zatem będą jedynie materiały stworzone przez niego przy użyciu drona, a nie wykonane w sposób automatyczny przez samo urządzenie – podkreśla prawnik Adrianna Dobrzyniecka. – Jeśli jednak mamy do czynienia z utworem, prawa autorskie do niego przysługują operatorowi drona, o czym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o prawie autorski.

Widzi więcej, niż może

Jak wyjaśnia Paweł Wójcik ze SkySnap, drony mogą rejestrować dane w czasie rzeczywistym i przekazywać je na serwery, gdzie są gromadzone i przetwarzane. Nikt raczej nie zastanawia się nad prawem do DATA. Jak ocenia Adrianna Dobrzyniecka, powinno się to przeanalizować.

A co, gdy dron zarejestruje coś więcej, niż może, np. sąsiednie budowle? Te również chronione są przez prawa autorskie przysługujące projektantom.

– W tej sytuacji z pomocą przychodzi jednak art. 33 pkt 1 prawa autorskiego, tzw. prawo panoramy. Zgodnie z nim wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku. Oznacza to więc swobodę fotografowania budynków czy rzeźb, pod warunkiem że są stale dostępne publicznie.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM
Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Małgorzata Misztela adwokat, Marszałek & Partnerzy

Możliwa jest sytuacja, w której operator drona jest jednocześnie pracownikiem dewelopera zatrudnionym do wykonywania takiej właśnie pracy. Zastosowanie znajdzie wtedy art. 12 ustawy o prawie autorskim, regulujący kwestię utworów pracowniczych. Zgodnie z tym przepisem zasadą jest, że z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Jak jednak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, reguła ta nie dotyczy utworów stworzonych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło. Wtedy konieczne jest odrębne uzyskanie praw do wykorzystania wykonanych przez operatora drona zdjęć i materiałów wideo.