Od 7 maja zmieniają się zasady upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych.

Do tej pory uprawa maku niskomorfinowego mogła być prowadzona z przeznaczeniem na cele spożywcze i nasiennictwa. Na potrzeby własne była niedozwolona. Teraz to się zmienia. Uprawa na potrzeby własne będzie możliwa z zastrzeżeniem, że powierzchnia uprawy nie może przekraczać 1 hektara rocznie. Mak niskomorfinowy pochodzący z upraw własnych będzie mógł być przetwarzany we własnym zakresie na cele spożywcze oraz na potrzeby nasiennictwa.

Czytaj więcej

Korzystne zmiany emerytalne dla rolników

W noweli poszerzono również możliwość prowadzenia upraw konopi włóknistych. Będą mogły być prowadzone m.in. na potrzeby energetyczne, naukowo-badawcze itd. Umożliwia się teraz także uprawę konopi włóknistych na potrzeby własne z przeznaczeniem na wybrane cele, pod warunkiem że powierzchnia uprawy nie przekroczy 1 hektara rocznie.

Od teraz zmieniają się też zasady prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku oraz konopi włóknistych. Warunkiem pro będzie uzyskanie wpisu do rejestru maku albo do rejestru konopi włóknistych. Organem właściwym do dokonania wpisu i ich zmian jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jeśli uprawy będą prowadzone niezgodnie z prawem, przedsiębiorca może dostać nakaz zniszczenia uprawy na własny koszt. Pojawiają się też kary pieniężne.

Podstawa prawna: Nowela z 24 marca 2022 r., Dz.U. z 6 kwietnia, poz. 764