Wczoraj wieczorem Minister Edukacji Narodowej wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym poinformowali o rozpoczęciu przygotowań do powrotu uczniów do szkół. Zaznaczył jednocześnie, że nie oznacza to decyzji, że po feriach nauczanie będzie odbywało się w trybie stacjonarnym.Decyzja ma zostać podjęta dopiero w przyszłym tygodniu i będzie uzależniona od liczby zachorowań oraz liczby zgonów.

Jeśli jednak zapadnie decyzja o powrocie do nauczania w szkołach, będzie on możliwy jedynie w reżimie sanitarnym – zaznacza Ministerstwo Edukacji i Nauki i na swojej stronie internetowej publikuje wytyczne sanitarne dla klas I-III szkół podstawowych.

Jak wskazuje MEN, opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

W wytycznych można znaleźć rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

Do szkoły będzie mógł uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Uczniowie będą mogą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując określone zasady, m.in.: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m.

Opiekunowie winni stosować też środki ochronne takie jak osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Zgodnie z wytycznymi, mają być regularnie wietrzone sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, natomiast podczas zajęć sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

Muszą też tak ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający, m.in. godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

W szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły.

Ponadto, każdy uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

Pełne wytyczne możesz zobaczyć poniżej.

Kliknij na zdjęcie żeby zobaczyć dokument.