Taki komunikat opublikowało ministerstwo zdrowia. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosi krwiodawców o kontakt z najbliższym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.  Centra na bieżąco aktualizują wykaz państw, na terenie których występuje wirus.

Ministerstwo uprzedza także krwiodawców, że lekarze kwalifikujący będą teraz przeprowadzać bardziej szczegółowy wywiad z dawcą krwi, który wrócił z regionu występowania wirusa. Ponieważ potwierdzono, że istnieje możliwość zakażenia wirusem Zika poprzez kontakty seksualne, wywiad lekarski obejmie pytania o ewentualne ryzykowne zachowania seksualne, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo krwi i jej składników. Okres inkubacji wirusa Zika i ujawnienia się objawów zakażenia to 3 do 12 dni od ukąszenia komara, ale np. w nasieniu wirus może się utrzymywać nawet do 2 miesięcy. Większość zakażeń wirusem Zika przebiega bezobjawowo.

Wczoraj Narodowy  Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny potwierdził, że zakażenie wirusem Zika stwierdzono już u trojga Polaków: dwóch mężczyzn i kobiety. Wszyscy w ostatnim czasie wrócili z terenów występowania wirusa Zika, głównie z Karaibów, Ameryki Południowej i Środkowej.

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że wystąpienie choroby gorączkowej w okresie do 2-3 tygodni od powrotu z krajów leżących w strefie tropikalnej – w tym regionów występowania wirusa Zika – może wskazywać na zachorowanie na choroby tropikalne, do których należą malaria, denga, żółta gorączka czy też Zika. W takiej sytuacji należy zgłosić się do lekarza i poinformować go o historii podróży.

Na zakażenie chorobami tropikalnymi u osoby powracających z zagranicy mogą wskazywać takie objawy chorobowe jak gorączką, bóle głowy, mięśni lub stawów, bóle zagałkowe, zapalenia spojówek, wystąpienie wysypki grudkowej. Lekarz w zależności od historii przebytej przez chorego podróży oraz charakteru występujących objawów klinicznych wdroży odpowiednie postępowanie medyczne, w tym w razie konieczności zleci badania diagnostyczne, w kierunku chorób tropikalnych.

Na stronie http://ecdc.europa.eu znajduje się mapa przedstawiająca aktualne rozprzestrzenienie wirusa Zika.