Zajęcia skończą się najwcześniej 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. Pozwoli to też wcześniej zamknąć rekrutację do szkół.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 22 sierpnia 2016 r. DzU z 25 sierpnia 2016 r., poz. 1335