Do tego sądu trafiło 100 skarg (15 z nich złożył Rzecznik Praw Obywatelskich) na decyzje mazowieckiego sanepidu, który w 2020 roku nakładał kary za łamanie ograniczeń epidemiologicznych podczas lockdownu w 2020 roku.

Na posiedzeniach 12, 13 i 14 stycznia WSA unieważnił łącznie 18 decyzji sanepidu. Chodziło m.in. o kary po 10 tys. zł za naruszenie zakazu przemieszczania się i karę 5 tys. zł za naruszenie obowiązku zasłaniania twarzy.

Jak podaje oko.press w środę 20 stycznia stołeczny sąd administracyjny ma rozpoznać kolejne skargi na decyzje mazowieckiego sanepidu.

Uzasadnienie orzeczeń sądu nie jest jeszcze znane, bo zapadają one na posiedzeniach niejawnych. I sąd motywy kasowania kar poda dopiero w pisemnych uzasadnieniach, które będą gotowe za kilka tygodni.

Wcześniej głośno było o orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, w którym stwierdzono, że wydane rozporządzenie do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są niezgodne z konstytucją.

Czytaj także:

Fryzjer wygrywa z państwem lekceważącym konstytucję

Kolejny sąd: rządowe zakazy epidemiczne są sprzeczne z konstytucją