W szkole obowiązuje obowiązek zakrywania nosa i ust. Woźna miała rację.

Dla przypomnienia: obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w całej przestrzeni publicznej (szczegółowo opisanej w cytowanym poniżej przepisie), z nielicznymi wyjątkami jak.np. konieczność weryfikacji lub identyfikacji tożsamości danej osoby lub umożliwienie komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Czytaj także: Co z nauką w szkołach po 1 lutego?

Szkoła będąca budynkiem użyteczności publicznej została wymieniona w § 27 ust.1 pkt 2 lit.d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów... jako miejsce ogólnodostępne, gdzie należy przestrzegać obowiązku zakrywania nosa i ust.

Ponadto w Wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych określono, że opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując następujące zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 metra, zachowanie dystansu od pracowników szkoły min.1,5 metra, konieczność przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).