Pierwszy projekt jakim zajmą się posłowie to ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy kobiety 2017", pod którym podpisało się blisko pół miliona Polek i Polaków.

Zakłada on m.in. prawo dla kobiet do legalnego przerwania ciąży do końca 12.tygodnia; rzetelną, opartą na wiedzy naukowej i pedagogicznej edukację seksualną dla starszych dzieci i przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie dla najmłodszych; łatwy i darmowy dostęp do antykoncepcji, w tym dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty; uregulowanie stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy - ginekologów.

– Nasza ustawa przywraca normalność. Dostęp do edukacji seksualnej, antykoncepcji, opieki medycznej, a także bezpiecznej i legalnej aborcji – to nie jest nic nadzwyczajnego, to europejskie standardy. Mamy już XXI wiek, Polska jest w Europie, a Polki są Europejkami – mówi Barbara Nowacka, pełnomocniczka Komitetu „Ratujmy Kobiety 2017".

Drugi projekt, który będzie w środę procedowany w Sejmie to ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży wniesiona przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Zatrzymaj aborcję", który zakłada „usunięcie możliwości zabicia dziecka ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby". Podpisało się pod nim 830 tys. Polaków.

- Zgodnie z obowiązującym dziś prawem aborcji dokonuje się przeważnie na dzieciach, które mogłyby żyć długo i być szczęśliwe: nie tylko dzieciach z zespołem Downa i Turnera, ale także niepełnosprawnych fizycznie oraz dzieciach z pochopnie postawioną radykalną diagnozą – czytamy na stronie zatrzymajaborcje.pl.

W środę ukazał się apel Prezydium Episkopatu ws. zatrzymania aborcji eugenicznej. – Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów, aby uszanowali prawo do życia każdego człowieka i przyjęli obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję" – napisano.

Episkopat przypomniał, że „prawo do życia nie jest kwestią tylko religijną czy światopoglądową, ale wynika z prawa naturalnego i powszechnie uznanej godności człowieka. Tak jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, zamiast aborcji zawsze można oddać dziecko do adopcji".

Z kolei Instytut Ordo Iuris w wydanym w środę komunikacie odniósł się do liczby nielegalnych aborcji przeprowadzanych każdego roku w Polsce. Jak czytamy, informacje o 200 tys. aborcji, które mają rzekomo być przeprowadzane w Polsce nielegalnie, nie znajdują potwierdzenia w jakichkolwiek danych. Badania pokazują, że Polki nie dokonują aborcji tak często jak przekonują zwolennicy swobodnego dostępu do możliwości aborcyjnego uśmiercania dzieci w prenatalnej fazie ich życia. - Zgodnie z szacunkami Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka rocznie w Polsce dokonywanych jest od 7 do 14 tysięcy nielegalnych aborcji - podaje Ordo Iuris.