Osoby niesamodzielne obejmie nowa forma wsparcia. Gdy opiekunka wyjdzie z ich domu, będą mogli w łatwy sposób wezwać pomoc dzięki systemowi teleopieki.

– Nowoczesne rozwiązania techniczne mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy sytuacji osób starszych w Polsce – przyznaje Elżbieta Bojanowska, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.

Na razie resort zaplanował przeprowadzenie pilotażu, w ramach którego teleopieką zostanie objętych 300 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie 32 gmin. Przy wyborze samorządów resort będzie kierował się zróżnicowaniem dochodów gmin, strukturą demograficzną (udział osób starszych w populacji) oraz charakterem gminy (wiejska, miejska, miejsko-wiejska).

Takie rozwiązania funkcjonują już w 25 gminach województwa pomorskiego (m.in. w Gdyni, Sopocie i w Słupsku). W ten sposób wywiązują się z obowiązku opieki, nałożonego ustawą o pomocy społecznej.

Teleopieka to system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia (upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, lęk, awaria, pożar) wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy w formie zegarka bądź wisiorka, aby w ciągu kilku sekund połączyć się z centrum interwencyjnym, które w zależności od sytuacji zapewnia odpowiednią pomoc.

Operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, np. kontakt do bliskich, dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, najkrótsza droga dojazdowa do miejsca zamieszkania itp. W przypadku braku kontaktu głosowego wezwie odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną czy policję.

– Gdynia wdrożyła system teleopieki już w 2012 roku, jako narzędzie wspierające realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – mówi Marek Szymański, kierownik Centrum Wsparcia Seniorów gdyńskiego MOPS.

– Obecnie z teleopieki korzysta około 40 podopiecznych MOPS i ta usługa jest dla nich nieodpłatna. Może z niej skorzystać każdy, kto objęty jest usługami opiekuńczymi, czyli wymaga wsparcia drugiej osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Ponadto, oprócz podopiecznych MOPS, usługa ta jest także dostępna dla wszystkich gdynian, którym samorząd w ramach polityki wspierania mieszkańców dofinansowuje ją aż w 70 proc. Dlatego jej miesięczny koszt wynosi 23 zł.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Osoby starsze podczas badań przeprowadzonych w Gdyni podkreślały, że poczucie bezpieczeństwa, które towarzyszy obecności opiekunki, mija, gdy zostają same, szczególnie w godzinach nocnych. Teleopieka po części rozwiązuje ten problem.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl