To zapewnienie dotyczy całego kraju, w tym regionów z największą liczbą zachorowań. Resort zdrowia apeluje natomiast o przestrzeganie zasady określanej skrótem DDM: dystans–dezynfekcja–maseczka.

Ale rok temu mimo wcześniejszych zapewnień, że cmentarze pozostaną otwarte, rząd postanowił zamknąć je w dniach 31 października – 2 listopada, a rygor był skrupulatnie przestrzegany.


Czytaj więcej

Poradnik "Rz": Ładne groby nie tylko we Wszystkich Świętych

Będą też otwarte cmentarze w przygranicznym pasie obowiązywania stanu wyjątkowego.


Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym (obowiązującym całą dobę) nie dotyczy osób, które wykażą, że przebywają we wskazanym rejonie z zamiarem sprawowania lub udziału w kulcie religijnym, chrzcinach, weselu lub pogrzebie. W związku z powyższym osoby, które zechcą odwiedzić położone tam groby swoich bliskich, będą mogły wjechać na teren objęty stanem wyjątkowym.


– Proszę jednak pamiętać, że wjazd dotyczy tylko i wyłącznie dojazdu do cmentarza i nie może się wiązać z odwiedzaniem innych miejsc i osób – przypomina porucznik Straży Granicznej Anna Michalska, rzeczniczka SG.