Za przyjęciem rezolucji głosowało 502 europarlamentarzystów, 153 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu.

Rezolucja została przygotowana po debacie, która została zainicjowana po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa unijnego.

W projekcie Parlament Europejski pisał o decyzji "bezprawnego Trybunału Konstytucyjnego” z dnia 7 października 2021 r. jako ataku na europejską wspólnotę wartości i prawa jako całości. PE wyraża głębokie zaniepokojenie, że ta decyzja może stanowić niebezpieczny precedens. Jednocześnie podkreśla, że ​​bezprawny „Trybunał Konstytucyjny” nie tylko nie ma mocy prawnej i niezależności, ale także nie ma uprawnień do interpretowania Konstytucji w Polsce.

Parlament Europejski, w projekcie rezolucji po wtorkowej debacie wezwał Komisję Europejską i Radę do podjęcia pilnych i skoordynowanych działań na rzecz przywrócenia w Polsce praworządności.

Czytaj więcej

Premier Morawiecki w Parlamencie Europejskim
Rezolucja PE: TK nie ma uprawnień do interpretowania Konstytucji w Polsce

Europosłowie wyrazili też "uznanie dla dziesiątek tysięcy obywateli polskich za wychodzenie na ulice w pokojowych masowych protestach, walczących o swoje prawa i wolności jako obywateli europejskich"