Nowela wprowadzająca m.in. Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych dodaje do ustawy art. 17 ust. 9a, zgodnie z którym lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad osobą małoletnią przekazuje powiatowemu inspektorowi sanitarnemu raport o przypadkach niewykonania szczepień ochronnych, zawierający imię i nazwisko dziecka, które nie zostało poddane obowiązkowemu szczepieniu, mimo że nie stwierdzono u niego przeciwwskazań, oraz imienne dane osób sprawujących pieczę nad małoletnim.

Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, choć do tej pory lekarze mieli już obowiązek zgłaszania takich przypadków do sanepidu, wymóg został określony w rozporządzeniu i pojawiały się wątpliwości, czy taka podstawa prawna jest wystarczająca.

Czytaj też: Nie chcą szczepić najmłodszych

Szef resortu zdrowia tłumaczył, że zdecydowano się przygotować akt prawny wyższej rangi, by nie dać pożywki „tym, którzy będą robili zamieszanie".

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem