Po raz drugi w „Rankingu kancelarii prawniczych" „Rzeczpospolitej" wzięliśmy pod lupę innowacyjne rozwiązania oraz technologie stosowane przez polskie firmy prawnicze. Spośród 318 kancelarii biorących udział w tegorocznym rankingu swoje zgłoszenia do tej kategorii nadesłało 58 kancelarii. Duża część z nich dotyczyła rozwiązań stricte informatycznych, natomiast uwagę przykuły w tym roku zgłoszenia zawierające elementy psychologii i organizacji pracy.

Czytaj także:

Tomasz Pietryga: rekordowy ranking kancelarii prawniczych

Poznaliśmy największe i najlepsze kancelarie w Polsce

Jakie są ogólne wnioski?

– „Twarda" technologia na pewno wesprze, a niekiedy zastąpi prawników przy niektórych czynnościach. Natomiast miękkie umiejętności, które są niezbędne w zawodzie prawniczym, a których sztuczna inteligencja nie może się nauczyć, są tym, co prawników wyróżnia i co zapewni, że pozostaną potrzebni, a zawód ten nie wyginie – wskazuje Barbara Sobowska, prawnik i przewodnicząca rady nadzorczej The Heart.

– Branża prawnicza ma okresy największego wzrostu za sobą, obecnie poszukuje sposobów na podnoszenie efektywności organizacji – zauważa prof. Ryszard Sowiński, konsultant zarządzania kancelariami, autor bloga NowoczesnaKancelaria.pl.

– Kwestie motywacji, nastawienia i samooceny są kluczowe w pracy prawników – dodaje Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Nagroda za walkę ze stresem

Największe uznanie w oczach członków kapituły znalazł projekt szkoleniowy NextMind wdrożony w 2018 r. przez kancelarię Dentons. To specjalistyczny, 8-tygodniowy trening uważności, wspierający prawników w rozwoju umiejętności miękkich, w tym zarządzania emocjami i stresem. Łączy w sobie elementy edukacji, praktyki i otwartej dyskusji wokół doświadczeń, wynikających zarówno z codziennego funkcjonowania w środowisku kancelarii, jak i praktykowania medytacji uważności.

Efekty programu oszacowano w oparciu o ankiety wypełnione przed rozpoczęciem i po jego zakończeniu, w których uczestnicy sami określali poziomy swego dobrostanu i stresu. Okazało się, że po odbyciu treningu poziom stresu odczuwanego spadł średnio o niemal jedną trzecią. Warto podkreślić, że program zainicjowała i wypracowała Karina Furga-Dąbrowska, na co dzień partner współkierująca Zespołem Doradztwa Podatkowego w warszawskim biurze Dentons.

– To nagroda za nietypowe podejście, i wykorzystanie metody, która funkcjonuje w Europie jako praktyczne narzędzie do radzenia sobie ze stresem – podkreśla Maciej Bobrowicz. – Jednocześnie jest to nagroda za to, że metoda, która była znana psychologom, terapeutom i osobom zarządzającym zasobami ludzkimi, znalazła się w świecie prawników.

Barbara Sobowska zwraca uwagę, że projekt firmy Dentons zmienia percepcję prawnika. – Zawód prawnika kojarzy się przede wszystkim z automatyzmem działania i znajomością przepisów prawa. Bardzo istotny w tym zawodzie jest jednak rozwój w innych obszarach, w tym rozwijanie umiejętności miękkich oraz skutecznie zarządzane stresem. To właśnie czyni prawników lepszymi specjalistami w ich dziedzinie oraz lepszymi ludźmi – mówi ekspertka.

Rozprawa w goglach VR

Za odwagę w stosowaniu technologii VR doceniono projekt „Wirtualna sala sądowa" Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski. Dzięki tej usłudze klienci mają możliwość „przeniesienia się" w rzeczywistość wirtualną i uczestniczenia w symulacji procesu sądowego, odgrywając w nim rolę np. świadka lub strony postępowania – powoda, pozwanego czy oskarżonego – którą faktycznie będą pełnili podczas rzeczywistego procesu. Oprócz klienta, który wciela się w swoją docelową rolę w procesie sądowym, pozostałymi osobami odgrywającymi poszczególne role (skład sędziowski, prokurator, oskarżyciel prywatny, pełnomocnicy stron) są prawnicy lub aplikanci kancelarii.

Dzięki usłudze klienci kancelarii mogą lepiej przygotować się do procesu sądowego, zapoznać się ze specyfiką sali sądowej i obniżyć towarzyszący procesowi poziom stresu przed rozpoczęciem faktycznej rozprawy sądowej.

Maciej Bobrowicz zauważa, że dotychczas narzędzia VR były wykorzystywane przy szkoleniu sprzedawców, policjantów, pilotów czy lekarzy. – Natomiast nie słyszałem, żeby tą technologią interesowali się prawnicy, dlatego ukłony w kierunku kancelarii, która znalazła dla niej zastosowanie, i to w dodatku, wspierając swoich klientów – podkreśla prezes KRRP.

Zwinna praca prawników

Drugie wyróżnienie trafiło do kancelarii Maruta Wachta za stosowanie metodyki zwinnego zarządzania (ang. agile) w pracy zespołów prawnych. Polega ono na zastąpieniu podejścia „długie przygotowanie projektu, wyznaczenie zakresu, długa realizacja ustalonego zakresu" przez zwinne podejście, czyli „krótkie planowanie, bieżące dostosowywanie się do zmian i potrzeb biznesowych".

– „Uzwinnienie" kancelarii cały czas trwa, obecnie połowa firmy pracuje w cyklach cotygodniowych sprintów, dla których definiowany jest zakres prac (backlog) realizowany przez zespół na rzecz różnych klientów, ich priorytetyzacja i krytyczność. Regularnie wyciągane są wnioski naprawcze (tzw. lessons learned) w ramach spotkań retro (tzw. retrospective) – tłumaczy mec. Marcin Maruta. Jak dodaje, zwinne podejście pozwoliło kancelarii lepiej zarządzać działaniami marketingowymi i reagować na „sezonowość" ilości pracy wśród klientów. – Zaobserwowaliśmy też wyższy wskaźnik rejestrowalności czasu wykonanej pracy oraz większe zaangażowanie młodszych prawników w prace wewnętrzne i zewnętrzne – podkreśla mec. Maruta.

Prof. Ryszard Sowiński przyznaje, iż o zarządzaniu projektami prawnymi mówi się w branży ostatnio bardzo dużo. – Natomiast ta kancelaria idzie o krok dalej, i wdraża filozofię agile do świadczenia obsługi prawnej oczywiście w takim zakresie, na jaki pozwala jej specyfika – zaznacza.

17. Edycja Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 - dodatek z pełnymi wynikami rankingu (pdf)

Rynek usług prawnych 2018/2019 - raport przygotowany z okazji 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych (pdf)

Zobacz poprzednie edycje Rankingu kancelarii prawniczych