Wysoka Rada Sądownictwa (HSYK) uznała, że istnieją "powiązania" pomiędzy nimi a organizacją FETO/PDY, co skutkuje natychmiastową dymisją na mocy art. 3 dekretu o stanie wyjątkowym (akt prawny o nr 667). Żadnej z osób, których dotyczy decyzja,  nie dano prawa do obrony - informuje Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

Uzasadnienie decyzji dotyczy wszystkich zwalnianych osób i nie wskazuje jakie konkretnie zarzuty były podstawą zwolnienia poszczególnych osób. W obszernym, ponad 60-stronicowym dokumencie wskazano takie podstawy:

1. wykonywanie czynności prawnych w Akademii Sprawiedliwości;

2. udział w kształceniach zawodowych;

3. udział w kursach języka angielskiego;

4. wyjazdy na szkolenia zagraniczne;

5. bycie delegowanym do zadań administracyjnych, takich jak: bycie dyrektorem generalnym, delegacja do ministerstwa sprawiedliwości, bycie szefem departamentu w ministerstwie, czy też wizytatorem;

6. zamieszczanie uwag na portalach i mediach społecznościowych;

7. skargi kierowane wobec tych sędziów do Rady;

8. postępowania dyscyplinarne i dochodzenia karne dotyczące spraw tych sędziów;

9. wywiady środowiskowe dotyczące sędziów;

10. decyzje sędziów podejmowane w sprawach dotyczących organizacji FETO;

11. sprawozdania z policji;

12. decyzje sędziów dotyczących dymisjonowania policjantów, których uznawano za członków FETO;

13. informacje dotyczące życia rodzinnego i towarzyskiego;

14. używanie programów komunikacyjnych, którymi posługiwali się członkowie FETO;

15. uzasadnienia ostatnich decyzji dotyczących zatrzymań i nakazów aresztowania w odniesieniu do sędziów;

16. sprawozdania z przesłuchań prowadzonych przez prokuratorów;

17. oświadczenia osób przyznających się.

Teraz zwolnieni sędziowie mogą odwołać się od decyzji Wysokiej Rady Sądownictwa do Plenarnego Zgromadzenia Rady w ciągu 10 dni. Następnie po rozpoznaniu niniejszego odwołania sędziowie mają prawo odwołania się do Rady Stanu (najwyższy sąd administracyjny) w ciągu 60 dni. Odwołanie do Najwyższego Sądu Administracyjnego jest dwuetapowe. Po ostatecznej decyzji Rady Stanu sędziowie mogą ją kwestionować, poprzez skargę dotyczącą naruszenia praw człowieka w procesie sądowym i administracyjnym i złożyć odwołania w terminie 30 dni do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli odwołania w dalszym ciągu będą bezskuteczne sędziowie mogą odwoływać się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w terminie 6 miesięcy.

Jak szacują tureccy sędziowie minie co najmniej trzy lata zanim będą mogli odwoływać się do ETPCz.