Lepiej zaś unikać kontroli jakości, pracy fizycznej oraz administracji biurowej, gdzie wskaźnik szczęśliwości pracowników jest najmniejszy. Ten wskaźnik zmierzyła firma doradcza PwC, która przebadała jesienią minionego roku ponad 2,7 tys. przedstawicieli 19 obszarów zawodowych.

Badanie było częścią projektu MatchBeta, programu nastawionego na doradztwo kariery, który PwC uruchomiła w tym roku we współpracy z Uniwersytetem SWPS. MatchBeta, będący następcą realizowanego przez dwie dekady programu PwC „Grasz o staż", ma pomóc studentom i młodym absolwentom określić swoje kompetencje i zawodowy potencjał. Dodatkowo rekomenduje im obszary do rozwoju oraz najlepiej dopasowaną ścieżkę kariery wraz z sugestią, gdzie warto ją zacząć. W tym dopasowaniu pomagają nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja (AI), a konkretnie narzędzia opracowane przez dział Data Analytics PwC, które wykorzystują wyniki badania profesjonalistów. To na podstawie ich doświadczeń zawodowych aplikacja MatchBeta opracowuje młodemu człowiekowi spersonalizowaną ścieżkę kariery, a uczestniczącym w programie pracodawcom podsuwa odpowiednich kandydatów.

– Model informacji zwrotnej dla studentów korzystających z naszego narzędzia odzwierciedla faktyczny stan polskiego rynku pracy, nie zaś jedynie założenia teoretyczne – podkreśla Ewa Zmysłowska, dyrektor zespołu kapitału ludzkiego w PwC, dodając, że z MatchBeta korzysta już prawie 1,5 tys. młodych ludzi. Na platformie mają też dostęp do prezentacji pracy w poszczególnych zawodach (w multimedialnej Karierotece) oraz do ofert płatnych praktyki i staży na portalu ogłoszeniowym MatchBoard.

Projekt PwC to przykład rosnącego udziału nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, w działach HR. – Trendy, które wcześniej były wykorzystywane głównie w obszarach biznesowych, teraz coraz silniej wchodzą do HR – podkreśla Anna Szczeblewska, lider zespołu People & Change w PwC. Wprawdzie o nowych technologiach – w tym automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji – mówi się ostatnio głównie w kontekście obaw przed utratą miejsc pracy, ale eksperci PwC zwracają uwagę na szanse; w tym nowe zawody, które zastąpią powtarzalne i niedające satysfakcji zajęcia.

Zdaniem Szczeblewskiej nie bez powodu rośnie udział robotów i automatów w pracy fizycznej, administracji biurowej, obsłudze klienta czy księgowości, gdzie badanie PwC wykazało najniższy poziom wskaźnika szczęśliwości. Niezależnie od branży największą satysfakcję z pracy odczuwają prezesi i dyrektorzy.