Sąd Rejonowy w Łomży zajmował się sprawą wójta skazanego za składanie fałszywych zeznań. Wyrokiem z 13 stycznia 2016 r. nakazał mu jednak wypłacić sześciomiesięczną odprawę, bo mimo wyroku urzędowanie ukończył z upływem kadencji.

Spór o 59 tys. zł

B.W., były wójt, dochodził od gminy wypłaty 59 040 zł odprawy (wysokość sześciomiesięcznego wynagrodzenia). Argumentował, że jego stosunek pracy rozwiązał się z upływem kadencji. Wskazywał również, że przechodzi na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Nowy wójt gminy, wybrany na to stanowisko jesienią 2014 r., wypłaty świadczenia odmówił. Argumentował, że odprawa nie może zostać wypłacona, ponieważ stosunek pracy B.W. nie rozwiązał się „z upływem kadencji", tylko dlatego, że został on prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań i poświadczenie nieprawdy. Za te przestępstwa Sąd Rejonowy w Zambrowie skazał go na rok pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo wykonanie kary na dwa lata.

Nowy wójt przywołał również przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. W szczególności zaś jej art. 38 ust. 3, z którego jasno wynika, że odprawa należy się „w związku z przejściem na emeryturę lub rentę". Tymczasem w jego ocenie stosunek pracy B.W. nie rozwiązał się w związku z przejściem na emeryturę (rentę), ale w związku ze skazaniem przez sąd.

Przepisy do zmiany

Sąd Rejonowy w Łomży uznał jednak, że w sprawie rację ma powód, i nakazał gminie odprawę wypłacić.

W uzasadnieniu wskazał, że zarządzenie zastępcze wojewody stwierdzające, że mandat B.W. wygasł z powodu prawomocnego skazania, uprawomocniło się dopiero 18 grudnia 2014 r.

Tymczasem nowy wójt złożył ślubowanie 9 grudnia 2014 r. I ta data została wpisana do świadectwa pracy B.W. jako dzień rozwiązania stosunku pracy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

– Skoro 9 grudnia 2014 r. rozstrzygnięcie wojewody nie miało jeszcze waloru prawomocności, to mandat B.W. rozwiązał się w związku z upływem kadencji, a nie skazaniem – uzasadniał skład orzekający SR w Łomży. Wskazał również, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę czy rentę może mieć nie tylko charakter przyczynowy, ale i czasowy czy funkcjonalny.

– Obecnie przyjmuje się, że do nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu przejścia na emeryturę lub rentę –wskazuje Stefan Płażek, adwokat z Krakowa. – Co więcej, z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że przyczyna rozwiązania umowy nie ma wpływu na prawo do tej odprawy. W konsekwencji odprawa z tytułu przejścia na emeryturę czy rentę jest wypłacana nawet pracownikom zwalnianym dyscyplinarnie. Chyba najwyższy czas, aby ustawodawca zrobił z tymi przepisami porządek, ponieważ utraciły one swój pierwotny sens – mówi Stefan Płażek.

sygnatura akt: IV P 218/15