W nowym okresie zasiłkowym, który się rozpocznie 1 listopada, poprawi się sytuacja osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodziny. Wynika to z projektu zmian w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182545]DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.[/link]), który przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

[srodtytul]Opieka dla wszystkich[/srodtytul]

[b]Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie będzie już zależało od dochodu na osobę w rodzinie[/b] (art. 17 ustawy) – obecnie musi być on poniżej 583 zł. Świadczenie przysługuje z tytułu rezygnacji z pracy osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jeśli nie podejmuje zatrudnienia, by sprawować opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami albo nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Najczęściej w praktyce korzystają z niego matki niepełnosprawnych dzieci.

Przypomnijmy, że większość przepisów dotyczących dochodu została wprowadzona do ustawy przez ostatnią, obowiązującą od stycznia, nowelizację. Była ona skutkiem wyroków Trybunału Konstytucyjnego przyznających uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego także innym członkom rodziny niż rodzice.

Kiedy z ustawy znikną przepisy dotyczące dochodu, świadczenie pielęgnacyjne (dziś wynoszące 420 zł) nie będzie już przyznawane na kolejne okresy zasiłkowe, ale na okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności – czyli na czas nieokreślony albo do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin jego ważności.

[srodtytul]Wyższe składki[/srodtytul]

Osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych z pewnością ucieszy fakt, że planuje się podniesienie podstawy wymiaru ich składek emerytalnych i rentowych – z kwoty tego świadczenia do wynagrodzenia minimalnego za poprzedni rok kalendarzowy.

Osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) również będą miały odprowadzane składki emerytalne od wynagrodzenia minimalnego za poprzedni rok kalendarzowy – zamiast od kryterium dochodowego (wynoszącego obecnie 351 zł).

– Oczywiście dobrym rozwiązaniem jest podniesienie podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych. Nie mogą one być tak niskie, bo w nowym systemie bezpośrednio przekłada się to na wysokość świadczenia. Nie ma jednak merytorycznych przesłanek, aby robić krok wstecz i odnosić podstawę do płacy minimalnej w poprzednim roku kalendarzowym. Powinno być to wynagrodzenie aktualnie obowiązujące – uważa prof. Gertruda Uścińska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

[srodtytul]Zasiłek jak dodatek[/srodtytul]

Planuje się także wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminy (obecnie 153 zł) z dodatkiem pielęgnacyjnym do emerytur i rent wypłacanym przez ZUS (163,15 zł).

– To słuszne. Oba te świadczenia są wypłacane z tych samych przyczyn – należą się z powodu niepełnosprawności oraz podeszłego wieku. Fakt, że dodatek był o 10 zł wyższy, budził niezadowolenie wśród naszych klientów. Różnica wynikała z tego, że mechanizm weryfikacji świadczeń rodzinnych co trzy lata nie pozwalał nadążyć za następującą co rok waloryzacją, która obejmowała dodatek z ZUS – wyjaśnia Regina Politowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Społecznych w Bydgoszczy.

[ramka][b]Stypendia motywacyjne wyłączone[/b]

W nowym okresie zasiłkowym planuje się także zmianę zasad obliczania kryterium dochodowego rodziny na potrzeby świadczeń rodzinnych. Z katalogu dochodów będą wyłączone stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane uczniom lub studentom. Nie będą więc oni mieć dylematu, czy lepiej wziąć stypendium za wyniki w nauce czy nie. Przyjęcie go w niektórych wypadkach mogło bowiem powodować, że dochód na osobę w rodzinie przekraczał ustawowy limit (podstawowy to 504 zł). To zaś oznaczało utratę prawa do świadczeń rodzinnych. W katalogu dochodów pozostaną stypendia o innym charakterze, np. socjalnym.[/ramka]

Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail]