Podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych wprowadziła ustawa o dodatku solidarnościowym, która weszła w życie w drugiej połowie czerwca.

Kwota zasiłku została podwyższona z 881 złotych do 1200 złotych miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 942 złotych miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. Pełna wysokość zasiłku przysługuje wówczas, gdy staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. Jeśli zaś jest niższy niż 5 lat, zasiłek wynosi 80 procent pełnej wysokości. W przypadku stażu dwudziestoletniego i dłuższego zasiłek dla bezrobotnych wynosi 120 procent pełnej wysokości.

Czytaj też:

Minimalna pensja wyższa o 200 zł. Jest gotowy projekt

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

– Podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek – zaznacza minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Minister  przypomniała w Polskim Radiu, że poprzedzeniem wzrostu zasiłku był dodatek solidarnościowy dla osób, które straciły pracę w wyniku pandemii koronawirusa. Za czerwiec, lipiec i sierpień mogły otrzymać 1400 zł dodatku zamiast zasiłku. Teraz także oni mogą dostawać podwyższony zasiłek dla bezrobotnych.

Podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatku aktywizacyjnego czy świadczenia integracyjnego dla uczestników Centrów Integracji Społecznej.

Pozostałe zasady dotyczące przyznawania obniżonej oraz podwyższonej kwoty zasiłku, w zależności od stażu pracy, pozostaną niezmienione:

Okres pobierania 80% kwoty zasiłku (staż pracy poniżej 5 lat) 100% kwoty zasiłku (staż pracy od 5 do 20 lat) 120% kwoty zasiłku (staż pracy co najmniej 20 lat)
pierwsze 90 dni prawa do zasiłku 960,00 zł brutto 1200,00 zł brutto 1440,00 zł brutto
kolejne dni prawa do zasiłku 753,90 zł brutto 942,30 zł brutto 1130,80 zł brutto