Ubiegający się o uzyskanie świadectwa maszynisty przejdą takie samo szkolenie, niezależnie od firmy, w której pracują. Takie zmiany wprowadza wchodzące dziś w życie rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty. Do tej pory program oraz czas trwania szkolenia ubiegających się o uzyskanie świadectwa były określane indywidualnie przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Teraz kandydat będzie musiał odbyć staż stanowiskowy, szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz prowadzić pojazd kolejowy pod nadzorem. Rozporządzenie wprowadza też szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów. Musi mieć część teoretyczną oraz część praktyczną. Ta pierwsza to test jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań. By ją zaliczyć, trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 75 proc. pytań. Część praktyczna sprawdzi umiejętności podczas jazdy.

Dzisiaj wchodzi w życie także drugie rozporządzenie o branży kolejowej – w sprawie licencji maszynisty. Zwiększa ono liczbę godzin szkolenia z 267 do 298. Zaostrza też wymagania stawiane w części teoretycznej. W bloku dotyczącym sygnalizacji kolejowej trzeba odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania.

podstawa prawna: rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z 10 lutego 2014 r. DzU z 17 lutego, poz. 211 i 212