Trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi. Aktywny Rodzic czeka na prezydenta

Senatorowie przyjęli w czwartek bez poprawek projekt ustawy wprowadzającej program „Aktywny Rodzic” przewidujący wypłaty tzw. babciowego. To oznacza, że teraz ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.

Publikacja: 23.05.2024 13:19

Trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi. Aktywny Rodzic czeka na prezydenta

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z ustawą rodzice będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań od 1 października 2024 r. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nie tylko „babciowe”

Program „Aktywny Rodzic” obejmuje trzy nowe świadczenia dla rodzin z dziećmi do lat 3:

a) 1500 zł miesięcznie tzw. babciowego (1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością) — dofinansowanie  na zorganizowanie opieki w domu nad maluchem w wieku 12 — 35 miesięcy 

Aktywni zawodowo rodzice mogą zawrzeć umowę o taką opiekę np. z babcią, dziadkiem, nianią, sąsiadką. W przypadku podpisania umowy uaktywniającej, która od lat funkcjonuje na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, budżet państwa pokrywa również koszty składek ZUS.  W przypadku osób w wieku emerytalnym jest to o tyle istotne, że dodatkowe składki zwiększają podstawę emerytury. Ważne: zawarcie takiej umowy uaktywniającej, jak i innej umowy z nianią, nie jest obowiązkowe.

b)  do 1500 zł miesięcznie na żłobek  - dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna;

Świadczenie zostanie przyznane w kwocie nie większej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w placówce.

c)  500 zł miesięcznie na dziecko w wieku 12 — 35 miesięcy dla rodziców, którzy sami opiekują się dzieckiem w domu.

Świadczenie będzie przysługiwać już od pierwszego dziecka, a nie dopiero od drugiego jak do tej pory w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Wybór formy świadczenia będzie zależał od rodzica, będzie możliwa także wielokrotna zmiana decyzji w trakcie trwania programu, czyli rezygnacja z jednej formy wsparcia i przejście na inną. Z tym że na to samo dziecko za dany miesiąc może być wypłacone tylko jedno świadczenie.

Czytaj więcej

Babciowe bez konsultacji. Rząd pominął partnerów społecznych

Co z rodzinnym kapitałem opiekuńczym RKO

Jak informuje resort rodziny, ustawa „Aktywny Rodzic” niejako przejmuje beneficjentów dotychczas funkcjonującego rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) i dofinansowania żłobkowego 400 zł. Utrzymuje jednak prawa nabyte oraz poszerza katalog wsparcia, w przypadku RKO obejmując także pierwsze dziecko wsparciem, oraz podwyższając wartość wsparcia żłobkowego do kwoty 1500 zł. 

Czy to oznacza, że rodzice, którzy dostali już pieniądze w ramach RKO, mogą otrzymać dofinansowanie z programu Aktywny Rodzic? Przypomnijmy, że RKO obowiązuje od stycznia 2022 r. i gwarantuje do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Rodzic sam wybiera, czy chce otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa wynika, że RKO będzie stopniowo wygaszany. W projekcie wskazano, że rodzice, którzy uzyskają prawo do RKO przed wejściem w życie "Aktywnego rodzica", zachowają je. To oznacza, że świadczenie RKO będzie wypłacane maksymalnie do października 2026 r. Ale rodzice  będą też mogli wcześniej przejść na poszerzone wsparcie w ramach "Aktywnego rodzica".

Jak tłumaczy resort, rodzice dziś uprawnieni do pobierania RKO będą mogli wciąż je pobierać, jak i przejść na "Aktywnego rodzica". Rząd pozostawia im wybór, które rozwiązanie jest dla nich korzystniejsze.

Zgodnie z ustawą rodzice będą mogli skorzystać z nowych rozwiązań od 1 października 2024 r. Świadczenie wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nie tylko „babciowe”

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży