PPK: lokata jako alternatywa dla wypłaty. Co dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, może zacząć wypłatę środków. Alternatywą, po osiągnięciu 60. roku życia, jest przetransferowanie tych środków na rachunek lokaty terminowej. Musi ona jednak spełniać wymagania określone w przepisach.

Publikacja: 14.04.2024 13:41

PPK: lokata jako alternatywa dla wypłaty. Co dają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Foto: Adobe Stock

Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Jeżeli uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, wypłaci ze swojego rachunku PPK: 25% środków jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach), nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych.

Alternatywą dla rozpoczęcia przez uczestnika wypłaty środków z rachunku PPK jest wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez bank albo rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Przed podjęciem przez uczestnika PPK decyzji o takim transferze środków, powinien on jednak wziąć pod uwagę, że wypłata transferowa na rachunek lokaty - tak jak rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK po 60. roku życia - spowoduje, że nie otrzyma on już nowych wpłat ani dopłat rocznych na żaden swój rachunek PPK. Należy także pamiętać, że wypłata transferowa musi objąć całość środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Przykład

Uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, ma dwa rachunki PPK. Na oba te rachunki wpływają wpłaty do PPK (uczestnik nadal pracuje). Pracownik chce przekazać środki z jednego rachunku PPK na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Skorzystanie z tego rozwiązania spowoduje, że obaj pracodawcy uczestnika przestaną dokonywać za niego wpłat do PPK. Uczestnik nie otrzyma także nowych dopłat rocznych od państwa.

Czytaj więcej

PPK - pomoc w odkładaniu na emeryturę

Wymagania dotyczące lokaty w PPK

Wypłata transferowa środków na rachunek lokaty zostanie dokonana na podstawie dyspozycji uczestnika PPK, złożonej instytucji finansowej - po okazaniu potwierdzenia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej albo umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej w SKOK.

Taka wypłata transferowa może zostać dokonana tylko wtedy, gdy w umowie o prowadzenie rachunku, na który ma nastąpić transfer, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK, czyli wypłacając: 25% środków jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach).

W takim przypadku wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji przez uczestnika PPK.

PPK: skutki podatkowe likwidacji lokaty

Wypłata transferowa z rachunku PPK jest zwolniona z podatku dochodowego (por. art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. c ustawy o PIT). Podatku dochodowego nie zapłaci także, co do zasady, uczestnik PPK, który wypłaci środki przetransferowane z PPK na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo na rachunek terminowej lokaty w SKOK. Należy jednak pamiętać, że -jeżeli wypłata środków przetransferowanych z PPK będzie realizowana w wyniku likwidacji rachunku lokaty albo nastąpi zmiana umowy tego rachunku - uczestnik PPK zapłaci 19% zryczałtowany podatek od dochodu z tytułu wypłaty 75% środków przetransferowanych z PPK. Dochód stanowi wówczas kwota wypłaty pomniejszona o koszty przypadające na tę wypłatę, stanowiące wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których środki pieniężne zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej albo rachunek lokaty terminowej w SKOK (art. 21 ust. 1 pkt 58d oraz art. 30a ust. 1 pkt 11f i ust. 17 ustawy o PIT).

Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – nadchodzi twardy reset

Bez preferencyjnej wypłaty z PPK w razie poważnego zachorowania

Uczestnik PPK - zarówno przed, jak i po 60. roku życia - może wypłacić do 25% środków ze swojego rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności). Definicja „poważnego zachorowania” zawarta jest w ustawie o PPK (jest nim np. zaliczenie uczestnika do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat).

W razie wypłaty z tytułu poważnego zachorowania uczestnik PPK otrzymuje środki bez pomniejszeń. Z takiej wypłaty można jednak skorzystać tylko wtedy, gdy środki nadal znajdują się na rachunku PPK. Jeżeli uczestnik przetransferował je na rachunek lokaty, nie może skorzystać z takiej preferencyjnej wypłaty.

Przykład

Uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, ma dwa rachunki PPK. Całość środków z jednego z tych rachunków została przetransferowana na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej. Uczestnik PPK rozpoczął ratalną wypłatę środków z drugiego rachunku PPK. Jeżeli będzie miało miejsce poważne zachorowanie uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, uczestnik PPK będzie mógł wypłacić do 25% środków z tego rachunku PPK, na którym ma jeszcze środki.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),
  • stawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 226 ze zm.).

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK

Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Jeżeli uczestnik PPK, który ma już co najmniej 60 lat, wypłaci ze swojego rachunku PPK: 25% środków jednorazowo, a 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (albo 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach), nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych.

Alternatywą dla rozpoczęcia przez uczestnika wypłaty środków z rachunku PPK jest wypłata transferowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez bank albo rachunek lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Przed podjęciem przez uczestnika PPK decyzji o takim transferze środków, powinien on jednak wziąć pod uwagę, że wypłata transferowa na rachunek lokaty - tak jak rozpoczęcie wypłaty środków z rachunku PPK po 60. roku życia - spowoduje, że nie otrzyma on już nowych wpłat ani dopłat rocznych na żaden swój rachunek PPK. Należy także pamiętać, że wypłata transferowa musi objąć całość środków zgromadzonych na rachunku PPK.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy