Następnym razem, gdy za Philipem K. Dickiem będziemy zastanawiać się, czy androidy śnią o elektrycznych owcach, odpowiedź przyjdzie sama — nie, raczej śnią o odbieraniu nam miejsc pracy. Takie wnioski przynajmniej możemy wyciągnąć z Barometru Polskiego Rynku Pracy, badania prowadzonego przez Personnel Service. Według jego wyników, aż 37% firm zwolniło w ciągu ostatniego roku co najmniej jedną osobę i zastąpiło jej pracę maszyną lub algorytmem sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. To dopiero początek?

Spośród wskazanych 37% firm, większość firm (23% ogółu badanych) zastąpiła sztuczną inteligencją więcej niż jednego pracownika lub zautomatyzowała procesy wewnątrzfirmowe tak, że nie było potrzebne zatrudnianie danych osób. Są też dobre informacje — nie tylko bowiem ponad połowa pracodawców zaprzecza, jakoby zwalniała pracowników z powodu automatyzacji lub sztucznej inteligencji, ale zdecydowana większość ma w planach działania adaptujące pracowników do nowej, technologicznej rzeczywistości.

49% pracodawców planuje organizację szkoleń z zakresu obsługi nowych systemów i maszyn, dzięki którym pracownicy mają szansę nie wypaść z rynku pracy w swojej dziedzinie. Niemal jedna trzecia firm zaś ma w planach przekwalifikowywanie pracowników, którym technologia zabierze pracę. Zaledwie 13% nie planuje aktualnie takich pro-pracowniczych działań, lecz nie wyklucza ich w przyszłości.

Ze sztuczną inteligencją musimy zawalczyć jakością

Powyższe działania nie zmieniają niestety faktu, że aż 48% badanych stwierdza, że automatyzacja i rozwój AI przyczyni się do redukcji w strukturze zatrudnienia. Jakkolwiek więc będą pojawiać się działania, mające na celu wspieranie pracowników w adaptacji, prognozy nie są zbyt optymistyczne. Najważniejszym narzędziem, jakiego możemy użyć w celu oparcia się zapędom algorytmów AI, jest doskonalenie własnej pracy. Gdy bowiem pracownik jest wysoce wykwalifikowany i godny zaufania, pracodawca może być mniej chętny do zastąpienia go robotem.

Czytaj więcej

Michał Markiewicz: Nikt nie zaciągnie hamulca