Komu przysługuje

Co ważne świadczenie przysługuje uczniom bez względu na wysokość dochodów. Z pieniędzy mogą skorzystać nie tylko uczące się dzieci ale także uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł otrzyma każde dziecko uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie przysługuje do 24 roku życia.

Przedszkolakom oraz dzieciom z przyszkolnych zerówek nie przysługuje możliwość ubiegania się o pieniądze na wyprawkę. Program nie jest przeznaczony także dla studentów.

Jeszcze do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski w rządowym programie #DobryStart. W tegorocznej edycji przyznano już ponad 4? miliony świadczeń?? Więcej ?? https://t.co/pPmPFbaSgJ #wsparcie #szkoła #edukacja pic.twitter.com/GofzwnEpl4

Jak złożyć wniosek

Wnioski można składać zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie za pośrednictwem poczty albo w urzędzie. – Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii koronawirusa, zachęcam do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdę łatwa i dużo szybsza. To m.in. bankowość elektroniczna, portal Emp@tia, a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS – podkreśla minister Maląg.

Wniosek może złożyć rodzic dziecka ubiegającego się o wsparcie, jego opiekun prawny lub opiekun faktyczny, czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. W przypadku dzieci pozostających w pieczy zastępczej taki prośbę o świadczenie składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumenty są przyjmowane w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Odmiennie sytuacja wygląda przy wniosku o świadczenie dla dzieci w pieczy zastępczej. Te należy dostarczyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Ministerstwo gwarantuje, że pieniądze trafią do beneficjentów w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Program „Dobry start" funkcjonuje od 2018 r. Jego celem jest wsparcie rodziców i wyrównanie szan edukacyjnych dzieci. Resort podaje, że w ubiegłym roku z świadczeń skorzystało aż 4,5 mln uczniów.