Taki ma być efekt ustawy, która ma wprowadzić niezbędne zmiany w krajowym prawie w związku z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2019/1238 z 20 czerwca 2019 r. ws. ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Jej projekt właśnie przyjął rząd.

Zapewnia on jednolite przepisy o rejestracji, tworzeniu i dystrybucji indywidualnych produktów emerytalnych w UE pod nazwą OIPE oraz jednakowe regulacje dotyczące nadzoru nad nimi. Nowy produkt nie zastąpi krajowego systemu emerytur, tylko uzupełni trzeci filar. Stworzy możliwość inwestowania transgranicznego i przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Czytaj więcej

Polacy będą mogli oszczędzać na emeryturę w innych państwach UE