Tak wynika z poprawki, która znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie procedowany w Sejmie.

W przyszłym roku ten limit będzie wynosił 2157,80 zł brutto.

Projekt reguluje także kwestie dotyczące waloryzacji świadczeń. Zgodnie z nowymi przepisami, będzie ona miała w przyszłym roku charakter mieszany – kwotowo-procentowy. Według rządowych szacunków wskaźnik procentowy wyniesie 113,8 proc. To właśnie przez niego należy pomnożyć kwotę świadczenia i podstawę jego wymiaru. Jednak w przyszłym roku rząd zagwarantował także minimalną kwotę podwyżki świadczeń na poziomie 250 zł. W praktyce oznacza to sporą podwyżkę świadczeń.

Czytaj więcej

Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą cen prądu w 2023 roku

Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosną do 1588,44 zł (teraz 1338,44 zł).

Renta minimalna dla częściowo niezdolnych do pracy wyniesie natomiast 1191,33 zł (teraz 1003,83 zł).

Etap legislacyjny: Po drugim czytaniu w Sejmie