Jak tłumaczy, obecny poziom waloryzacji świadczeń tej grupy jest niewystarczający. Rolnicza emerytura podstawowa (od 1 marca 2022 r.) wynosi 1084,58 zł, a minimalne świadczenie w systemie powszechnym 1338,44 zł. – Dysproporcje te występują już od kilku lat. Emerytura podstawowa jest waloryzowana przez ustalony przepisami wskaźnik. Z kolei wysokość minimalnych świadczeń z systemu powszechnego jest często sterowana politycznie – mówi dr Tomasz Lasocki.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania.

Etap legislacyjny: wykaz prac rządu

Czytaj więcej

Rolnicy dostaną pełną emeryturę z KRUS bez oddawania ziemi