W planie prac legislacyjnych rządu ukazała się zupełnie nowa ustawa o aktywności zawodowej, która zastąpi wielokrotnie nowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W myśl projektu nowych przepisów przygotowanych w Ministerstwie Rodziny oddzielony zostanie status bezrobotnego od ubezpieczenia zdrowotnego, co ma spowodować, że jako bezrobotni będą rejestrowały się tylko osoby rzeczywiście poszukujące zatrudnienia lub innej formy wsparcia oferowanego przez urząd. To rozwiązanie umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału pracowników publicznych służb zatrudnienia, co przełoży się na bardziej efektywną pomoc dla osób bezrobotnych i pracodawców.

Czytaj więcej

Poszukujący pracy będą mogli liczyć na wsparcie urzędów

Pośredniaki mają się skupić na aktywizacji osób posiadających dzieci, ale nieaktywnych zawodowo, rolników i niepełnosprawnych.

Dla rodziców opiekujących się dziećmi podjęcie pracy na pół etatu z wynagrodzeniem równym połowie minimalnego wynagrodzenia będzie podstawą do ubiegania się o świadczenie w wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych.

Rozszerzone zostanie wsparcie finansowe, np. z bonu na zasiedlenie będzie można korzystać bez względu na wiek.

Etap legislacyjny: przed konsultacjami